Kerst op school
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het verhaal van Jezus Christus speelt zich af in de tijd van de Romeinen.

 

Romeinen

De Romeinen hebben Griekenland veroverd en de Griekse goden overgenomen. Ze gaven de Griekse goden een Romeinse naam. Zo werd Zeus (de oppergod) Jupiter.

Christen werd niet geaccepteerd

In de Romeinse tijd (keizer Augustus) ontstond het christendom. De keizer vond zichzelf een soort god die aanbeden moest worden. Dat wilden de christenen niet. Daarom werden ze vervolgd.

 

Christendom als staatsgodsdienst

Keizer Constatijn accepeerde in 313 na Christus het christendom. Het werd de enige staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

 

 

Wie was Jezus?

Jezus van Nazareth zou de door God beloofde Messias zijn. Een ander woord voor Messias is Christus, vandaar de naam Jezus Christus en het christendom.

Hij zou een menselijke en een goddelijke kant hebben. Binnen bet christendom wordt Jezus als zoon van God gezien. Jezus kwam op aarde om mensen te leren hoe ze op een goede manier met elkaar om moesten gaan. Hij vertelde verhalen (gelijkenissen) en maakte zieke mensen beter.

 

 

Doodstraf aan het kruis

Hij werd door de Romeinen (Pontius Pilatus) veroordeeld tot de doodstraf aan het kruis. Zijn ideeën zijn echter niet verdwenen. De apostelen verspreidden zijn woord.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

In Nederland vieren we veel christelijke feestdagen. Veel vrije dagen hebben te maken met deze feestdagen.

Enkele feestdagen hebben vaste data, andere dat verspringen. Op een kalender kun je zien op welke datum een feestdag valt.

 

Denk maar eens aan:

 • Advent
 • Kerstmis (25-26 december)
 • Driekoningen (6 januari)
 • Carnaval of vastenavond (geen vaste datum)
 • Palmzondag (laatste zondag voor vastentijd)
 • Witte donderdag (drie dagen voor Pasen)
 • Goede Vrijdag
 • Stille Zaterdag
 • Pasen (Paaszondag)
 • Hemelvaart (40 dagen na Pasen)
 • Pinksteren (50 dagen na Pasen)

 

Bron: Wikipedia